logo

Søk

Om oss

 

Torghatten Trafikkselskap AS ivaretar driften av 10 ferje- og hurtigbåtsamband, i Nord-Trøndelag og på Sør-Helgeland. Selskapet drifter også en kombinert rute- og beredskapsbåt i Gildeskål.

Rederiflåten består av 10 fartøy. I tillegg har selskapet omsetning av diesel fra eget tankanlegg og tankbildistribuson. Selskapet har om lag 100 ansatte og en årlig omsetning på 225 mill. Kontorsted er Brønnøysund. Torghatten Trafikkselskap inngår i Torghatten ASA-konsernet, og selskapets historie går helt tilbake til 1878 da Dampskipet Torghatten Aktieselskap ble stiftet. 

Les mer om Torghatten ASA her.

Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no

 

Personvern